Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z
9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

... na začiatok stránky ...