V prípade záujmu o uvedené publikácie, zašlite nám svoj emailový kontakt s uvedením čo vás zaujalo na adresu sekretariat.zm@gmail.com.

Táto publikácia je v predaji za 15€. Je možné ju doposlať s príplatkom za poštovné a balné.

Zborník z celoslovenskej konferencie Kresťanstvo v dejinách Zemplína

... na začiatok stránky ...

Zborník z celoslovenskej konferencie Kresťanstvo v dejinách Zemplína

... na začiatok stránky ...

Zborník z celoslovenskej konferencie Kresťanstvo v dejinách Zemplína

... na začiatok stránky ...

Zborník z celoslovenskej konferencie Kresťanstvo v dejinách Zemplína

... na začiatok stránky ...

Zborník z celoslovenskej konferencie Kresťanstvo v dejinách Zemplína

... na začiatok stránky ...

Zborník z celoslovenskej konferencie Kresťanstvo v dejinách Zemplína

... na začiatok stránky ...

Zborník z celoslovenskej konferencie Kresťanstvo v dejinách Zemplína

... na začiatok stránky ...