Ministerstvo kultúry - logo

Ministerstvo kultúry SR

Košický samosprávny kraj - logo

Košický samosprávny kraj

Štátna pokladnica - logo

Štátna pokladnica SK

Terra incognita - Krajina nespoznaná - logo

TERRA INCOGNITA - Krajina nespoznaná

Mesto Michalovce - erb

Mesto Michalovce

Obec Baškovce, okres Sobrance - erb

Obec Baškovce, okres Sobrance