Sekretariát
sekretariat.zm@gmail.com
Tel:
+421 566 441 093
0911 580 779


Riaditeľ
Mgr. Maroš Demko
Tel: 0910 873 022


Zástupca riaditeľa, historik
PaedDr. Martin Molnár


Ekonóm
Bc. Mária Harvilčáková


Manažér
Mgr. Tibor Tabak
Tel: 0911 630 924

Archeológ
PhDr. Lýdia Gačková


Historik umenia
Mgr. Dana Barnová


Historik
Mgr. Stanislava Rovňáková


Zoológ
Ing. Tibor Vongrey


Etnológ
Mgr. Jozef Hrabovský


Múzejný pedagóg
Mgr. Mária Fuchsová


Dokumentátor
Mgr. Dagmar Babuková


Knižnica
Mgr. Agáta Jandová


Konzervátor
Mária Kohútová
Renáta Kviatkovská


Registratúra
Ing. Martina Vallová
... na začiatok stránky ...