Rešerše, konzultácie, výpožičky

Cenník poskytovaných služieb ZMRešerše zo zbierkového fondu ZM

1. Zložitá rešerš 15 €/hod.

Rešerš z materiálov múzea do roku 1850

2. Jednoduchá rešerš 10 €/hod.

Rešerš z materiálov múzea po roku 1850Cena za výpožičku zbierkových predmetov

Cena dohodou. Závisí od účelu výpožičky.Konzultácie

Odborná metodická pomoc 10 €/hod.Reprodukcie (scan, fotografia) predmetov zo zbierkového fondu ZM

Pripravujú pracovníci ZM v elektronickej podobe 1kus 10 €

... na začiatok stránky ...